Kısa vadeli dış borç stoku kasımda yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Kasım 2023 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı. Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, kasım sonu itibarıyla 2022 sonuna kıyasla yüzde 15,3 artarak 171,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 8 artışla 67,3 milyar dolara, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku da yüzde 7,9 artarak 58,3 milyar dolara yükseldi.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2022 sonuna göre yüzde 24,6 artarak 13,4 milyar dolara çıktı. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 8 azalarak 19,9 milyar dolara gerilerken, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı yüzde 13,5 artışla 19,1 milyar dolara yükseldi. Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları da geçen yıl sonuna göre yüzde 13,9 yükselişle 15 milyar dolara çıktı.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2022 sonuna göre yüzde 6 artarak 51,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Özel sektörün kısa vadeli dış borcu 92,2 milyar dolar

Tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2022 sonuna göre yüzde 15,8 artarak 33,4 milyar dolar, özel sektörün kısa vadeli dış borcu da yüzde 5,4 artarak 92,2 milyar dolar oldu.

Bu dönemde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 27,3 yükselerek 94,6 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 1,9 artarak 75,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

2022 yılı sonunda 676 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2023 Kasım sonu itibarıyla 1 milyar 477 milyon dolar, aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 395 milyon dolar oldu.

Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonuna bakıldığında, yüzde 50’si dolar, yüzde 23,5’i avro, yüzde 10’u TL ve yüzde 16,5’i diğer döviz cinslerinden oluştu.

Aynı dönemde, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 226,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 17,5 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 20,2, Merkez Bankası’nın yüzde 20,4, özel sektörün ise yüzde 59,4 paya sahip olduğu görüldü.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir